Uvapart Strand

Nyitvatartás:

9.00-19.00 óráig a hét minden napján.

Jegyárak:

Napi jegy: 5.000.-

Heti jegy: 25.000.-

Havi jegy: 75.000.-

Szezon bérlet: 140.000.-

10 alkalmas bérlet: 35.000.-

20 alkalmas bérlet: 60.000.-

(6 éves kor alatt ingyenes, 6-18 éves korig és 65 év felett 50% kedvezmény a jegyárakból)

Strandröplabda pálya: 8.000.-/óra.

Áraink bruttó árak és magyar Forintban értendőek.

UVAPART Strand házirend

Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás igénybevételének kezdetével elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén az üzemeltető eMeL Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, az okozott kár megtérítése iránt igénnyel léphet fel.

1. A strand területére csak az arra jogosultak léphetnek be.
2. A 6 éven aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermekek csak szülő vagy felnőtt kísérővel léphet a strand területére.
3. A házirend és a jogszabályok betartása a strand területén tartózkodó valamennyi személyre nézve kötelező! Súlyos megsértésének esetén, a vendég a terület elhagyására kötelezhető. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. Ebben az esetben az eMeL Kft. nem köteles az addig igénybe vett szolgáltatások árának visszatérítésére.
4. A fürdőruha vagy fürdőnadrág használata kötelező.
5. A stégről a vízbe csak úszni tudók mehetnek be.
6. A strand területén labdázni csak a röplabdapályán lehet.
7. A strand vendégei kötelesek betartani a 46/2001. (XII. 27.) BM rendeletet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól.
8. A strandot nem vehetik igénybe: fertőző betegek, görcsös állapotban lévő betegek, akiknek nyílt sebük van, ittas egyének, közerkölcsöt sértő módon viselkedők.
9. A strand létesítményeit, a stéget, a játszóteret és a röplabda pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, az ebből eredő sérülésekért felelősséget az üzemeltető nem vállal.
10. A tisztaságra mindenki a legnagyobb gonddal tartozik ügyelni. A WC-k rendeltetésszerű használata és annak tisztán tartása – tisztaságának megóvása – mindenkire nézve kötelező.
11. Az üzemeltető, az eMeL Kft. képviselői bármikor jogosultak a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni.
12. Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról és a nyitvatartás rendjéről a www.uvapart.hu/strand weboldal ad tájékoztatást.
13. A strandon dohányozni szigorúan tilos!
14. A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezhető el. Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő vendégekre és a strandot távozáskor hagyják tisztán.
15. A strand területén a fürdési szezonban horgászni tilos!
16. Háziállatot a strand területére bevinni tilos!
17. A strand területén a növényzetet károsítani, fás növényzetet kivágni, rongálni tilos!
18. Amennyiben a vendég a strandon tartózkodása alatt kárt okoz, köteles annak értékét megtéríteni.
19. A strand területén vendéget fogadni kizárólag bejelentéssel és a strandbelépő megfizetésével lehet.
20. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsák be a figyelmeztető jelzések és táblák utasításait!
21. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját, amennyiben azt már kifizették, az eMeL Kft. nem téríti vissza.
22. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék: Bretz Gábor +36-30/992-1568, illetve sürgős esetben a honlapon található bármely elérhetőségen.
23. A strand területén bárhol őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget az eMeL Kft. nem vállal.
24. A talált tárgyakat az UVAPART recepción kérjük leadni (8237 Tihany, Kenderföld út 37), amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a recepción vehetők át.
25. A vendégek biztonsága érdekében a strand területének egy része kamerákkal ellenőrzött. A kamerák működtetésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a www.uvapart.hu/strand honlapján találják.
26. Az eMeL Kft. a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért, harmadik személy részére okozott kárért, elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések, a betegségek, balesetek valamint a terrorista cselekmények okozta károkért nem vállal felelősséget.
27. Aki a strand berendezéseit, eszközeit, felszereléseit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, ellene az eMeL Kft. szabálysértési, illetve büntetőeljárást is indíthat. A szabálytalanság észlelése esetén a létesítmény területéről a vendég eltávolítható. Kérjük a növényzetet és környezetet külső erőszakos hatásoktól megkímélni.
28. Kérjük vendégeinket, hogy hangoskodással, közszemérmet sértő viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a strandon pihenők nyugalmát! Rendzavarás, szeszesital fogyasztása, vagy kábítószer, bódító hatású gyógyszer használata, más vendégek pihenésének zavarása nem megengedett.

Üzemeltető: eMeL Kft. 1125 Budapest, Hableány utca 6A
Köszönjük együttműködését!

Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!